Kategori: Vefkler

Vefkler güçlü dua anlamını taşıyan havas ilmiyle hazırlanan kişiye özel bir uygulamadır. İstenilen amaca yönelik yapılır güçlü dualardır.