Cinler

Cinler

Cinler
Cinler

Cinler, “örtülü” veya “gizli” anlamına gelir; beş insan duyusu tarafından görülmeseler de, insan benzeri şuur ve iradeye sahip olan ve Allah’ın emirlerine uymakla yükümlü olan bir gruptur. İnanan ve inanmayan olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

Kuran’da ‘cin’ kelimesiyle ve toplumumuzda çeşitli yöresel isimlerle anılan bu canlılar, aslında sıradan insanlar tarafından görülmezler. Bu, cinlerin duyu organlarından gizlenmiş bir varlık olduğuna işaret eder.

Hücresel yapıdan daha fazlasını etkilemesine izin veren özelliklerle kutsanmış, Kur’an’a göre “dumansız ateş” ile üretilen canlıların bilgisini kesin olarak tanımlamak zordur. İnsanın Allah’a ibadetiyle özdeşleştirilir. Evrende insandan sonra bilinç mükemmelliği gelir. Cinler insanlardan daha zayıftırlar. Pek çok sözde olumsuz davranışa eğilimlidirler ve sıklıkla bu tür işlerle uğraşırlar. Bununla birlikte, aralarında iyi olanları, dindarları ve hatta nadiren evliya olanları bile bulunur.

En büyük vasıfları ve eğlenceleri, insanların zaaflarından istifade etmek, onlara tabi kılmak, canlarının istediğini yapmak, onlara kulluk etmek ve onlara doğru yapı ve sebepleriyle tapınmaktır. Kuantum kökenli meleklerin hem cinleri hem de insanları etkileyen mekanizmaları vardır. Cinlerin insanlara liderlik etme konusunda belli bir yeteneği var.

Youtube’de ki Kimlere Nazar Değer videomuzu da izleyebilirsiniz.

Cin Nedir?

Ahiret âlemi, ruh âlemi, Berzah âlemi dediğimiz âlemlerin aynı boyutlarda olduğu bilinmektedir. İblisler, insan beynini nasıl etkileyebileceklerinin dışında, nesneleri hareket ettirme ve yakma yeteneğine de sahiptir.

Kuran’ın 200’den fazla ayeti, özellikle Kuran’ın 72. suresi, 28. ayeti olan “Cin Suresi” de cinlerin yaratılışından ve insanın yanında varlığından bahseder. Bu durum Cin Nedir sorusuna da cevap olmaktadır. Bu bakımdan İslam inancına göre cinlerin mutlak bir varlık olduğu inkâr edilemez. Ortodoks bilimi de cinlerin varlığını ve görünmezliğini kabul eder. Cinlerden başka yaratıklar da vardır.

Cinler, insanlara yakın yerlere yerleşmişlerdir. Zaman zaman açık sözlü oldukları ve insanlarla konuştukları bilinmektedir. Cin Nedir sorusuna çok hızlı hareket edebilmeleri sayesinde uzaktan insanlara haber getirebildikleri ve hatta gök meleklerinden bazı sözler duyup insanlara aktarabildikleri şeklinde yanıt verilebilir. Cinler ile ilgili kehanetler de buradan gelmektedir.

Cinler Neden Vardır?

Cinler
Cinler

Cinler Neden Vardır sorusu en sık araştırılan ve merak edilen konulardan biridir. Bu soruya çeşitli şekillerde cevap vermek mümkündür. Cinler, semavi dinler de dahil olmak üzere birçok modern veya eski din ve inançta bulunan bir tür ruhani mittir. Farklı inançlara sahip farklı özelliklere ve niteliklere sahiptir.

İslam mitolojisinde cinler, çıplak gözle görülemeyen ve birçok şekle girebilen anlamından dolayı bazen farklı yorumlanmıştır.  Öte yandan, bazı modernist eleştirmenler, kelimenin anlamından yola çıkarak, onu mikroorganizmalar, tanınmayan insanlar ve radyasyon gibi tespit edilemeyen varlıklar olarak temsil etmektedir.

Kuran, cinlerin “dumansız ateşten” yaratıldığını söyler. Ancak Cinler Neden Vardır sorusuna kesin bir cevap vermek zordur. İslam’dan önce yaşayan Araplar, falcıların cinlerle doğaüstü yollarla iletişim kurabileceğine inanmışlardır. Bu bağlamda, kehanetle iletişim kurdukları varsayılan iblislere çeşitli isimler verdiler. Tabi’, sahib, mevlâ, velî, ra’î/ri’î veya Şeyṭânu’l-kâhin gibi terimlerle ifade edilen bu inanışlar, İslam öncesi dinî geleneklerde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Ayrıca İslam öncesi şairlerin kendilerine ilham veren ruhlarla ilişkiler kurabildiklerine inanılmaktadır. Cinler bazı yönlerden insanlar gibidirler. İradeleri vardır, iyilik ve kötülük yapabilirler, insanlar gibi yiyip içebilirler, evlenebilir ve çoğalabilirler. Erkekliğin ve kadınlığın doğduğuna, büyüdüğüne ve öldüğüne inanılır. Ancak ömürlerinin insanlardan daha uzun olduğuna inanılmaktadır.

Cinler Kötü müdür?

İslam’da cinler, tıpkı insanlar gibi inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye ayrılır. İnanmayanların sayısının çok daha fazla olduğuna inanılmaktadır. İnsanlar gibi ibadet etmekle yükümlüdürler. Cinlere inananların, inananlarla birlikte cennete, cinlere inanmayanların da cinlere inanmayanlarla birlikte cehenneme gideceklerine inanılır. Dolayısıyla Cinler Kötü müdür sorusuna net bir cevap vermek zordur.

Bununla birlikte, cinlerin insanlardan farklı niteliklere sahip olduğu fikrini çevreleyen bir takım varsayımlar vardır. Bunlardan bazıları; işini yapması, gerektiğinde görülebilmesi ve çok hızlı hareket edebilmesi nedeniyle listelenebilir.

İslam inancına göre sanılanın aksine cinler geleceği ve gaybı bilemezler. Bir nevi ruhani varlıklar olduklarından, insanların bilmediği bazı sırları bildiklerine inanılır, ancak geleceği ve gaybı bilmezler. Jinn, Dünya’nın yönetimini ve insanlarının önünde eylemlerini denetlemekle görevlendirilmiştir. Ancak Dünya’da çok fazla kötülük ve fitne yaptıkları için bu görevden uzaklaştırıldılar. İnsanlık onların yerine kuruldu ve dünya sahiplerinin yetkisi altına alınmıştır.

Kur’an’a göre İslam Peygamberi Muhammed, cinlere elçi olarak insanlara gönderilmiş ve aynı zamanda cinler arasında terfi görevlerini de yerine getirmiştir. Dolayısıyla Cinler Kötü müdür sorusuna tek bir cevap verilemez.

Canbar Aşk Büyüsü ile Hayatınız Değişir mi? yazımızı da okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir